Öppettider

Måndag-Fredag 06.00 -18.00. Vi ändrar gärna öppettider efter era behov.

Vi har öppet vardagar utom röda dagar och planeringsdagar, året runt. Under sommarmånaderna har vi färre barn på förskolan, då samarbetar de olika avdelningarna mera.

Mellan v. 25-32 slås avdelningarna samman, öppettiderna varierar efter behov.

Recent Posts

Grundskolan stänger , förskolan lever vidare

Det är med sorg i hjärtat jag meddelar att grundskoledelen av Filosofen stängs vid årsskiftet. De senaste åren har elevantalet varierat kraftigt. Litenheten är också en sårbarhet och detta tillsammans med den allt svårare uppgiften att hitta personal som är både behörig och kompetent att utveckla grundskoledelen ligger bakom beslutet. Vi samarbetar med kommunens skolor för att hitta den bästa lösningen för varje barn.

Tack alla ni barn, föräldrar och personal som varit en del av ett två decennier långt lärande! Det har varit fantastiskt roligt att arbeta med er!

Gunilla Weiler Pihlqvist, rektor

PS Förskoledelen av Filosofen påverkas inte av skolans nedläggning utan fungerar som vanligt. Vi väntar på miljögodkännande av skollokalerna för förskolebarn och kommer under nästa termin att erbjuda ytterligare 20-25 förskoleplatser. DS