Kontakt

Välkomna att besöka oss på Torggatan 22 i Åstorp!

Kontaktperson:
Gunilla Weiler Pihlqvist
Tel: 073-7088035
Mail: gunillawp@filosofen.nu

Tel förskola 042- 57350, 042- 57850
Besöksadress Torggatan 22, Åstorp
Postadress Box 125, 26522, Åstorp

PS. Vi finns på Facebook och Instagram som Montessoriskolan Filosofen! DS.

Recent Posts

Grundskolan stänger , förskolan lever vidare

Det är med sorg i hjärtat jag meddelar att grundskoledelen av Filosofen stängs vid årsskiftet. De senaste åren har elevantalet varierat kraftigt. Litenheten är också en sårbarhet och detta tillsammans med den allt svårare uppgiften att hitta personal som är både behörig och kompetent att utveckla grundskoledelen ligger bakom beslutet. Vi samarbetar med kommunens skolor för att hitta den bästa lösningen för varje barn.

Tack alla ni barn, föräldrar och personal som varit en del av ett två decennier långt lärande! Det har varit fantastiskt roligt att arbeta med er!

Gunilla Weiler Pihlqvist, rektor

PS Förskoledelen av Filosofen påverkas inte av skolans nedläggning utan fungerar som vanligt. Vi väntar på miljögodkännande av skollokalerna för förskolebarn och kommer under nästa termin att erbjuda ytterligare 20-25 förskoleplatser. DS