Förskola

En dag hos oss ska bjuda på en blandning av nya spännande aktiviteter och upplevelser, samt mycket välbekant som är bra för att barnen ska känna sig trygga på förskolan. Efter hand som barnen växer ska de nya inslagen ta större plats!

Nya intryck får man lättast genom att besöka nya platser! Vi reser med våra barngrupper, till skogen, till vattnet, till djuren, till kulturen! Det är mycket uppskattat både av barn och föräldrar.

Avdelningarna

Vi har småbarnsavdelningarna Småstjärnorna och Lilla Kometen för 1-2-åringar. De har gemensam lekplats ute och gemensam sovplats under tak utomhus. Barnen håller sig friskare av att sova utomhus. Vi har vagnar, med kudde, filt och åkpåse att stoppa om barnen. Om det är för kallt eller stormigt sover vi inne. Här lär vi oss att leka i grupp, sjunga, dansa, måla och kreéra.

Vid 2-2,5 års ålder går barnen över till Stjärnorna respektive Kometen. Här är gruppen större, tempot lite högre och kompisarna flera. Här arbetar vi med roliga övningar i framförallt språk och matematik. Vi har fritt skapande i ateljén som ger barnen en förståelse för teknik och massor av kreativitet. Vi har “lektioner” i utomhusmatematik, vilket cementerar en faktisk förståelse för matematik. Även här jobbar vi med IT och Multimedia och gör bland annat egna filmer. Barnen får ta hand om skolträdgården; vi sår, planterar, vattnar och skördar!

Vi arbetar efter ” Läroplan för förskolan”, med montessoripedagogik som inriktning.Vi har en gemensam grundsyn på lärande som sträcker sig genom hela vår verksamhet. Vi anser att en förskola ska spegla området den verkar i. Hos oss betyder det att personalen har olika etnisk, språklig och religiös bakgrund. Vi samarbetar oavsett ålder, kön, utbildning och kompetens för barnens bästa. I mötet mellan människor med olika erfarenheter utmanas kreativiteten. Barnen bär med sig positiva erfarenheter av människor med olika bakgrund.

Recent Posts