Förskola

 

En dag hos oss ska bjuda på en blandning av nya spännande aktiviteter och upplevelser, samt mycket välbekant som är bra för att barnen ska känna sig trygga på förskolan. Efter hand som barnen växer ska de nya inslagen ta större plats!

Nya intryck får man lättast genom att besöka nya platser! Vi reser med våra barngrupper, till skogen, till vattnet, till djuren, till kulturen! Det är mycket uppskattat både av barn och föräldrar.

Vi arbetar kontinuerligt på vår utemiljö, nya lekrum skapas efter hand. Förra sommaren blev det en hel fiskebåt och en ny klätterställning. En ny lekstuga för de minsta, som ritad av Ilon Wikland. Under vintern fixade föräldrar en liten granskog på asfalten lagom till Luciafirandet, den är ännu grön och populär som bas i leken. Ja, vem vill inte bo i skogen?

Nu kommer det en liten stugby, med olika hus för den varma årstidens alla rollekar, samt en ny liten båt att leka i, både sandlek och rollek! Vi längtar, både vuxna och barn!

Snart kommer också en ny klätterställning för de största barnen, med rutschbana som vi saknat länge.

Avdelningarna

Vi har småbarnsavdelningarna Solen och Jorden för 1-2-åringar. De har gemensam lekplats ute och gemensam sovplats under tak utomhus. Barnen håller sig friskare av att sova utomhus. Vi har vagnar, med kudde, filt och åkpåse att stoppa om barnen. Om det är för kallt eller stormigt sover vi inne. Här lär vi oss att leka i grupp, sjunga, dansa, måla och kreéra.

Vid 2-2,5 års ålder går barnen över till Stjärnorna, som är för lite större förskolebarn. Här är gruppen större, tempot lite högre och kompisarna flera. Här arbetar vi mycket med färg och form. I vår kompletterar vi språkträningen med pedagogisk mjukvara på iPads. Här går vi på upptäcktsfärd i närmiljön och lär oss så naturvetenskap på ett direkt sätt. Vi odlar, groddar och driver upp olika växter tillsammans med Månen.

Sista förskoleåren går de äldsta barnen på avdelningen Månen. Här arbetar vi med roliga övningar i framförallt språk och matematik. Vi har fritt skapande i verkstaden som ger barnen en förståelse för teknik och massor av kreativitet. Vi har “lektioner” i utomhusmatematik, vilket cementerar en faktisk förståelse för matematik. Även här jobbar vi med IT och Multimedia och gör bland annat egna filmer. På Månen får barnen ta hand om skolträdgården; vi sår, planterar, vattnar och skördar!

 

 

Vi arbetar efter ” Läroplan för förskolan”, med montessoripedagogik som inriktning.Vi har en gemensam grundsyn på lärande som sträcker sig genom hela vår verksamhet. Vi anser att en förskola ska spegla området den verkar i. Hos oss betyder det att personalen har olika etnisk, språklig och religiös bakgrund. Vi samarbetar oavsett ålder, kön, utbildning och kompetens för barnens bästa. I mötet mellan människor med olika erfarenheter utmanas kreativiteten. Barnen bär med sig positiva erfarenheter av människor med olika bakgrund.

Recent Posts

Grundskolan stänger , förskolan lever vidare

Det är med sorg i hjärtat jag meddelar att grundskoledelen av Filosofen stängs vid årsskiftet. De senaste åren har elevantalet varierat kraftigt. Litenheten är också en sårbarhet och detta tillsammans med den allt svårare uppgiften att hitta personal som är både behörig och kompetent att utveckla grundskoledelen ligger bakom beslutet. Vi samarbetar med kommunens skolor för att hitta den bästa lösningen för varje barn.

Tack alla ni barn, föräldrar och personal som varit en del av ett två decennier långt lärande! Det har varit fantastiskt roligt att arbeta med er!

Gunilla Weiler Pihlqvist, rektor

PS Förskoledelen av Filosofen påverkas inte av skolans nedläggning utan fungerar som vanligt. Vi väntar på miljögodkännande av skollokalerna för förskolebarn och kommer under nästa termin att erbjuda ytterligare 20-25 förskoleplatser. DS