Grundskola ett till fem

Skolan är uppdelad i två grupper; förskoleklass  samt årskurs 1-3. Vi har tillstånd att erbjuda undervisning till och med år 5.

Vi följer Montessoripedagogiken, vilket innebär att vi lägger upp undervisningen individuellt till varje barn. Alla har rätt att kunna lyckas med sina uppgifter; Alla har också rätt att få spänna bågen och lära sig något nytt varje dag. Eftersom barn och unga mognar i olika takt får de olika uppgifter. Målsättningen är att de ska utvecklas, sporras i sin utveckling och vara redo att gå in i en större undervisningsgrupp efter år 5.

Verksamheten är öppen för alla, avgiftsfri, samt religiöst och politiskt obunden.

Precis som alla andra skolor styrs vi av Läroplan för grundskolan. Vi har samma mål för barn att uppnå och samma kunskapskrav.

Vi finns i lokaler med gammal skoltradition längst upp på Torggatan, som ligger centralt i Åstorp.

Senaste inläggen

Grundskolan stänger , förskolan lever vidare

Det är med sorg i hjärtat jag meddelar att grundskoledelen av Filosofen stängs vid årsskiftet. De senaste åren har elevantalet varierat kraftigt. Litenheten är också en sårbarhet och detta tillsammans med den allt svårare uppgiften att hitta personal som är både behörig och kompetent att utveckla grundskoledelen ligger bakom beslutet. Vi samarbetar med kommunens skolor för att hitta den bästa lösningen för varje barn.

Tack alla ni barn, föräldrar och personal som varit en del av ett två decennier långt lärande! Det har varit fantastiskt roligt att arbeta med er!

Gunilla Weiler Pihlqvist, rektor

PS Förskoledelen av Filosofen påverkas inte av skolans nedläggning utan fungerar som vanligt. Vi väntar på miljögodkännande av skollokalerna för förskolebarn och kommer under nästa termin att erbjuda ytterligare 20-25 förskoleplatser. DS